PDA

View Full Version : سوال سی#harani
دوشنبه 15 خرداد 1391, 03:26 صبح
من بجای کد زیر :


string[] Sb = richTextBox1.Text.Split('\n');

Sb[0] = 1 + " - " + Sb[0] + "\n";
Sb[1] = 2 + " - " + Sb[1] + "\n";
richTextBox1.Text = Sb[0] + Sb[1];


از کد :


string[] Sb = richTextBox1.Text.Split('\n');
string sbl = "";
for (int i = 0; i < sbl.Length; i++)
{
Sb[i] = i + 1 + " - " + Sb[i] + "\n";
sbl += Sb[i];

richTextBox1.Text = sbl;
}استفاده میگیرم ولی کد اولی خروجی یکسانی با کد دوم نمی دهد مشکل کد دوم در چیست ؟ و درستش را تایپ کنید . ممنون

Alfred188
دوشنبه 15 خرداد 1391, 10:12 صبح
من بجای کد زیر :


string[] Sb = richTextBox1.Text.Split('\n');

Sb[0] = 1 + " - " + Sb[0] + "\n";
Sb[1] = 2 + " - " + Sb[1] + "\n";
richTextBox1.Text = Sb[0] + Sb[1];


از کد :


string[] Sb = richTextBox1.Text.Split('\n');
string sbl = "";
for (int i = 0; i < sbl.Length; i++)
{
Sb[i] = i + 1 + " - " + Sb[i] + "\n";
sbl += Sb[i];

richTextBox1.Text = sbl;
}استفاده میگیرم ولی کد اولی خروجی یکسانی با کد دوم نمی دهد مشکل کد دوم در چیست ؟ و درستش را تایپ کنید . ممنون

سلام،
تو قسمت for برای بازه بالایی به جای طول sb از طول sbl که "" هست استفاده کردید.