PDA

View Full Version : سوال: ?? چیست؟Mehran Badami
شنبه 03 تیر 1391, 16:12 عصر
من در حال جستجو برای UnhandledException در WPF بودم که به نمونه کدی بر خوردم که توش از "؟؟" استفاده کرده میخواستم بدونم کار این سینتکس چیه؟
کسی میتونه کمک کنه؟
اینم کل دستور

this.CurrentThread = this.CurrentThread ?? new Thread(new ThreadStart(this.RunMe));

AlgorithmX
شنبه 03 تیر 1391, 17:36 عصر
به این اپراتور "اپراتور تهی" گفته می شود؛ و برای تعریف یک مقدار پیش فرض برای انواع nullable ویا ارزش دهی نوع های مرجع استفاده می شود. اگر عملوند سمت چپ تهی نباشد،عملوند سمت چپ را بر می گرداند ، در غیر این صورت آن عملوند سمت راست را بر می گرداند.

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms173224.aspx

AlgorithmX
شنبه 03 تیر 1391, 17:55 عصر
مثلاً : در این مثال مقدار hello چاپ میشود زیرا مقدار s تهیست!!

string s = null;
Console.WriteLine(s ?? "Heloo");

Farshid007
شنبه 03 تیر 1391, 21:10 عصر
خیلی خوب توضیح دادی داداش !دمت گرم
من هم نمی دونستم چیه!