PDA

View Full Version : استفاده از C# application به حالت web basesaeedhushmand
شنبه 14 مرداد 1391, 09:07 صبح
دوستان من می خوام برنامه ای که با C# نوشتم به حالت Web base در بیارم آیا همچین چیزی امکان داره اگر امکان داره راهنمایی بفرمایید...