PDA

View Full Version : مبتدی: استفاده از یک متغیر عمومی به جای استفاده از نام گرید ویوgoogoli
شنبه 14 مرداد 1391, 23:23 عصر
با سلام
من می خوام از یک فرم استفاده کنم که با تمام گرید ویو های فرم های دیگه برنامه در ارتباط هست و اطلاعات گرید ویو ها با استفاده از این فرم پر میشه
من می خوام به جای این که مثلا از این دستور استفاده کنم

f2.dgv_f.CurrentRow.Cells[1].Value = name;

بیام این دستور رو به شکل زیر داشته باشم


string grid = gvar.gdv_name.ToString();
f2.grid.CurrentRow.Cells[1].Value = name;

the king
شنبه 14 مرداد 1391, 23:47 عصر
با سلام
من می خوام از یک فرم استفاده کنم که با تمام گرید ویو های فرم های دیگه برنامه در ارتباط هست و اطلاعات گرید ویو ها با استفاده از این فرم پر میشه
من می خوام به جای این که مثلا از این دستور استفاده کنم

f2.dgv_f.CurrentRow.Cells[1].Value = name;

بیام این دستور رو به شکل زیر داشته باشم


string grid = gvar.gdv_name.ToString();
f2.grid.CurrentRow.Cells[1].Value = name;string gridName = gvar.gdv_name.ToString();
DataGridView grid = (DataGridView)f2.Controls.Find(gridName, true)[0];
grid.CurrentRow.Cells[1].Value = name;