PDA

View Full Version : تغییر background در mdi clientsoox_4000
جمعه 20 مرداد 1391, 18:56 عصر
با سلام
در برنامه یک فرم والد وجود دارد که خاصیت is mdi container آن فعال است
و همین فعال شدن این خاصیت باعث جلوگیری از تغییر رنگ و تصویر پشت زمینه فرم می شود

وقتی is mdi یک فرم را فعال میکنیم و از خاصیت چند فرمی آن استفاده می کنیم در حقیقت یک mdi client به پزروژه اضافه میشود , من با کا روی mdi client توانستم رنگ پس زمینه را تغییر دهم اما تصویر هیچ تغییری نمی کند

از اساتید و دوستان در رابطه با این مشکل تقاضای راهنمایی دارم

the king
جمعه 20 مرداد 1391, 23:02 عصر
با سلام
در برنامه یک فرم والد وجود دارد که خاصیت is mdi container آن فعال است
و همین فعال شدن این خاصیت باعث جلوگیری از تغییر رنگ و تصویر پشت زمینه فرم می شود

وقتی is mdi یک فرم را فعال میکنیم و از خاصیت چند فرمی آن استفاده می کنیم در حقیقت یک mdi client به پزروژه اضافه میشود , من با کا روی mdi client توانستم رنگ پس زمینه را تغییر دهم اما تصویر هیچ تغییری نمی کند

از اساتید و دوستان در رابطه با این مشکل تقاضای راهنمایی دارم

رجوع شود به :
طریقه ی استفاده از کنترل image در فرم های MDI (http://barnamenevis.org/showthread.php?351053)

باز کردن یک فرم در فرم دیگر (MdiParent) (http://barnamenevis.org/showthread.php?349099)