PDA

View Full Version : نمایش * در textbox درc#.netmahdi taghi
چهارشنبه 14 دی 1384, 18:04 عصر
چطور می توان کاری کرد که یک textbox در c#.net به جای هر کاراکتری که می گیرد * نمایش دهد برای password

night11
چهارشنبه 14 دی 1384, 22:31 عصر
به این صورتtextBox1.PasswordChar = '*';

علی کلاهدوزان
پنج شنبه 15 دی 1384, 18:43 عصر
یا با روشی که دوستمون گفته یا در پنجره خواص خاصیت passwordchar را روی * تنظیم کنید

alirezador
چهارشنبه 24 اسفند 1384, 14:31 عصر
این هم کاراکتر با حال یاهو این خیلی باحال تره ●