PDA

View Full Version : سوال: چطور می توان قسمت(ستون) اول که هیچ اطلاعاتی در آن ذخیره نشده و تو پر است را حذف و یا مخفی کرد؟hossein16
جمعه 24 شهریور 1391, 20:50 عصر
چطور می توان قسمت(ستون) اول در دیتا گریدویو که هیچ اطلاعاتی در آن ذخیره نشده و تو پر است را حذف و یا مخفی کرد؟92868

hossein16
جمعه 24 شهریور 1391, 23:25 عصر
بالأخره خودم فهمیدم
باید از قسمت propeties دیتا گریدویو مقدار گزینه RowHeadersVisible زا برابر false قرار دهیم.
به همین راحتی
:لبخندساده: