PDA

View Full Version : سوال: جستجوی یک رشته از اعدادabahrani
جمعه 31 شهریور 1391, 15:10 عصر
من یه جدول با داده های زیر دارم.

name id
22 ali
23 reza
25 mina
31 sara
32 tina


یه sp به صورت زیر دارم:
ALTER PROCEDURE [dbo].[List]
@IdList varchar(100)
AS
BEGIN

SET NOCOUNT ON;

SELECT name Table1 in (@IdList)
END

یه رشته (string) از id ها را به صورت زیر دارم:

string id="22,31,32";
DataTable dt = bll.SearchContentList(id);
GridView1.DataSource = dt;
GridView1.DataBind();


حالا مشکل اینجاست که هر وقت این رشته (id )دارای یک عدد است دستور select بدون مشکل جواب میده اما وقتی به صورت بالا چندین عدد باشه جواب نمیده .

از دوستان کمک می خوام.

omidamiry
جمعه 31 شهریور 1391, 17:10 عصر
ببخشید ها شاید من بلد نیستم میشه بگید تو چه زبانی؟
و نوع بانک اطلاعاتی چیه؟
وچه جوری کد دسورتونو ارسال میکنید ؟ کلاس ؟ مستقیم