PDA

View Full Version : سوال: خطا ی زمان اجراraziyehbazargan
یک شنبه 09 مهر 1391, 12:03 عصر
سلام دوستان ..
من میخوام در زمان اجرای برنامه در صورتی که کاربر مقدار فیلدی که در دیتابیس نباید تکراری وارد بشه ..تکراری وارد کنه بدون خروج از برنامه ، پیغامی رو به کاربر نشون بده چطور میشه این خطا را کنترل کرد؟؟


public bool Save()
{
try
{
string SqlIns = "INSERT INTO Tbl_Container (ContainerNo,AgentLine_Id,Type_Id,Size_Id) VALUES (N'" + _ContainerNo + "','" + _AgentLine_Id + "','" + _Type_Id + "','" + _Size_Id + "')";
objDAL.ExecuteNoneQuery(SqlIns);
return true;
}

catch (Exception)
{

throw;
}
}

حسین شهریاری
یک شنبه 09 مهر 1391, 12:08 عصر
هم میتونی Exeption را Handle کنی و هم میتونی قبل از درج یه کوئری بزنی و Count را چک کنی اگه صفر بود درج کنی.

مسعود اقدسی فام
یک شنبه 09 مهر 1391, 18:07 عصر
public bool Save()
{
try
{
string SqlIns = "INSERT INTO Tbl_Container (ContainerNo,AgentLine_Id,Type_Id,Size_Id) VALUES (N'" + _ContainerNo + "','" + _AgentLine_Id + "','" + _Type_Id + "','" + _Size_Id + "')";
objDAL.ExecuteNoneQuery(SqlIns);
return true;
}

catch ( Exception e)
{
MessageBox.Show("خطا ","خطا در درج اطلاعات");
return;

}
}