PDA

View Full Version : تشخیص چهرهmehran788
شنبه 04 آذر 1391, 22:25 عصر
با سلام و خسته نباشید
من می خواستم پروژه ای بنویسم که شخصی پشت وبکم نشسته و عکس بگیرد سپس همان شخص یا شخص دیگری در پشت وبکم بنشیند و عکس بگیرد.برنامه باید تشخیص دهد که تصاویر مال یک شخص است یا نه؟
اگر می شود در حل پروژه مرا کمک کنید یا اگر فایلی در این باره دارید در اختیار من قرار دهید
ممنون

مصطفی ساتکی
سه شنبه 21 آذر 1391, 13:54 عصر
برای تشخیص شما می تونید از 4 روش رایج استفاده کنید
1- روش geometric : در این روش هر یک از اجزای صورت localize شده و سپس با بدست آوردن فاصله و زاویه بین این نقاط از آن به عنوان feature استفاده می گردد این روش نسبت به تغییرات نور حساس نیست ولی localize اجزای صورت در شرایط مختلف دشوار می باشد .
2- روش PCA یا principal component analyses (eigenfaceدر این روش برای کل تصاویر موجود در database مقادیر و بردارهای ویژگی بدست می آوریم یعنی در واقع کاهش ابعاد بردار ورودی را صورت می دهیم بردارهایی انتخاب می شوند که در امتداد آنها بیشترین پراکندگی دیده شود. مقادیر ویژگی به صورت نزولی می باشد و به صفر میل می کند بردارهایی انتخاب می گردد که مقادیر آنها از حد آستانه مورد نظر ما بزرگ تر باشد البته بدست آوردن این حد آستانه به Database ما بستگی دارد که از طریق آزمایش و خطا بدست می آید.
3 - روش LDA یا Linear Discrimenation Analysis در این روش سعی بر کلاستر نمودن داده ها هستش و کلاسترها بگونه ای بخش بندی میشن که واریانس داخل کلاس کاهش و واریانس بین کلاس افزایش زیاد میشه
4 - روش های که feature ها به صورت local بدست میاد در بلوک های مشخص از جمله آنه می توان به Gabor wavelet , DCT ,LBP را نام برد که حساسیت کمتری را نسبت به تغییرات روشنایی دارند