PDA

View Full Version : تولید عدد 7رقمی غیر تکراریbitcob589
شنبه 25 آذر 1391, 09:39 صبح
با سلام
چگونه می توان عدد 7 رقمی غیر تکراری ایجاد کرد

elahejafari
شنبه 25 آذر 1391, 11:39 صبح
کد زیر جواب سوال شماست

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
Random random = new Random();
textBox1.Text = Func_random(random,"");

}

private static string Func_random(Random random, string number)
{

int randomNumber = random.Next(0, 9);
if (number.IndexOf(randomNumber.ToString()) == -1)
number += randomNumber.ToString();

if (number.Length < 7)
number = Func_random(random,number);
return number;
}

bitcob589
شنبه 25 آذر 1391, 12:27 عصر
عدد تصادفی 7 رقمی یکتا باشد و عدد 7 رقمی تکراری نباشد (عدد 7 رقمی جهت شماره فاکتور نیاز است)

veniz2008
شنبه 25 آذر 1391, 12:37 عصر
عدد تصادفی 7 رقمی یکتا باشد و عدد 7 رقمی تکراری نباشد (عدد 7 رقمی جهت شماره فاکتور نیاز است)
خوب برای فیلد شماره فاکتور، خاصیت identity رو yes بکنید و مقدار پیش فرض رو هم مثلا 1000000 قرار بدید.(اینطوری دیگه تکراری هم هیچوقت ندارید). نیازی به رندوم نیست مگر اینکه هدف دیگه ای داشته باشید.

bitcob589
شنبه 25 آذر 1391, 12:47 عصر
خوب برای فیلد شماره فاکتور، خاصیت identity رو yes بکنید و مقدار پیش فرض رو هم مثلا 1000000 قرار بدید.(اینطوری دیگه تکراری هم هیچوقت ندارید). نیازی به رندوم نیست مگر اینکه هدف دیگه ای داشته باشید.
عدد 7 رقمی در چند جای پروژه نیاز است

veniz2008
شنبه 25 آذر 1391, 12:56 عصر
بازم فرقی نمیکنه.شما وقتی فاکتور رو درج کردید میتونید شماره فاکتور رو از جدول بخونید و در هر چند جایی که نیاز دارید ثبت کنید. ولی اگه دوس داری رندوم کار کنی اینو ببین :
http://barnamenevis.org/showthread.php?356608-%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C&highlight=%D8%B9%D8%AF%D8%AF+%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9 %88%D9%85+%D8%BA%DB%8C%D8%B1+%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8 %A7%D8%B1%DB%8C