PDA

View Full Version : باز کردن فایل روی هاردsevenboys
شنبه 25 آذر 1391, 12:17 عصر
یک فایل با حجم بالا دارم که میخواهم این فایل را روی هارد باز کنم(فایل به صورت باینری هست)یک متغیر هم به عنوان بافر در برنامه تعریف کرده ام که اندازه این بافر یک صدم اندازه فایل هست که برنامه با توجه به نیاز به اندازه بافر از هارد میخواندوحال چگونه میتوان ایل را روی هارد باز کنم(دستوراتشو میخوام)؟؟؟؟؟چگونه به اندازه بافر هم بخونم؟؟؟؟؟

مهرداد صفا
شنبه 25 آذر 1391, 14:48 عصر
سلام
با ساخت یک Stream فایل را اصطلاحا باز میکنید که در متود Read میتوانید تعداد بایتها را هم مشخص کنید. مثال:

System.IO.BinaryReader reader = new System.IO.BinaryReader(new System.IO.StreamReader(FileName).BaseStream );
byte[] buffer = new byte[reader.BaseStream.Length %100] ;
buffer = reader.ReadBytes(buffer.Length);
MessageBox.Show(reader.BaseStream.Position.ToStrin g());
buffer = reader.ReadBytes(buffer.Length);
MessageBox.Show(reader.BaseStream.Position.ToStrin g());
reader.Close();