PDA

View Full Version : کمک برای پیاده سازی فرمول فوریهali_reza_nazari
سه شنبه 26 دی 1391, 01:06 صبح
سلام
لطفا تصویر زیر رو ببینید
مربوط به توصیفگر فوریه است
من نمی تونم این فرمول رو پیاده سازی کنم
لطفا راهنمایی کنید
f(k) = SQRT( (xi-xc)2 + (yi-yc)2 )
F(n)=Sigma K=0..N-1 f(k) exp( (-j * 2 * Pi * n * k) / N ) ------ n=0..N-1

for n = 0 to N-1
begin
fn(n) = 0
fk = sqrt ( power2(xi-xc) + power2(yi-yc) )
for K= 0 to N-1
begin
fn(n) += fk * ?????????? exp( (2*3.14*n*k* ????? ) / N ) ----- J is ??
end
end

مصطفی ساتکی
چهارشنبه 27 دی 1391, 11:32 صبح
اگر از این روش بخاید عمل کنید از contour بایستی fft بگیرید این روش که شما ذکر کردید dft هستش بار محاسباتیش بالاست در ضمن فوریه تبدیل مختلط هستش 2 خروجی دارید فاز و فرکانس بجای یکی.
به نظرم برای محاسبه fourier descriptor از طریق ضرایب سینوسی و کسینوسی و عملیات reconstruction عمل کنید راحت تر هستش.

ali_reza_nazari
پنج شنبه 28 دی 1391, 00:02 صبح
میشه اهنمایی کنید که چگونه این کار رو انجام بدم؟