PDA

View Full Version : سوال: تعداد سطرهای datagridview در ComboBoxdocendo
یک شنبه 13 اسفند 1391, 17:05 عصر
چطوری میتونیم تعداد سطرهای دیتا گرید ویو در کمبو باکس رفرش کنیم

وقتی دیتا گرید ویو را پرمیکنیم سطر به سطر به دیتا گرید ویو اضافه میشود
هر سطری که به دیتا گرید ویو اضافه میشود یک شماره به کمبو باکس اضافه شود
برای نمونه در دیتا گرید ویو 8 سطر داریم و کمبو باکسمان از یک تا هشت را نشان میدهد و اگر از کمبو باکس شماره 6 را حذف کنیم و از دیتا گرید ویو سطر شاره 6 حذف شود و همچنین در کمبو باکس از یک تا هفت نشان دهد

ma.rad
یک شنبه 13 اسفند 1391, 17:30 عصر
بعد از خذف آیتم داده های کمبو clear و دوباره پرش کن