PDA

View Full Version : gridlines بر روی panelmehdi5106
جمعه 02 فروردین 1392, 20:04 عصر
دوستان با چنین کنترلی برای سی شارپ روبرو شده اند یا خیر؟
یک کنترل panel رو در نظر بگیرین که با نقاطی به صورت عمودی و افقی در یک راستا مشخص شده است.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مشابه نقطه چین های فوق که در یک راستا رو panel وجود داشته باشد.
اگر دوستان چنین کنترلی دیدند که اسمشو بگن ممنون میشم. البته میشه با کد درستش کرد .اما نمی خوام با کد باشه. چون می خوام به هر نقطه یه عدد اختصاص بدم و ممکنه یه panel بیش از صدهزار نقطه داشته باشه... !؟