PDA

View Full Version : امنیتیmoeinih
چهارشنبه 21 فروردین 1392, 09:24 صبح
چه راهی برای امنیت ارسال رشته های تقاضا پیشنهاد میدهید. غیر از if ,isset

فرزند کوروش
چهارشنبه 21 فروردین 1392, 10:06 صبح
بیشتر توضیح بده دقیقا منظورت چیه؟

محسن شامحمدی
چهارشنبه 21 فروردین 1392, 10:48 صبح
addslashes برای جلوگیری از sql injection

strip_tags برای جلوگیری از Xss