PDA

View Full Version : چگونه می شود از داخل برنامه Image Box ساخت و به صورت آرایهzehs_sha
جمعه 05 اردیبهشت 1382, 13:01 عصر
چگونه می شود از حین اجرای برنامه Image Box ساخت و به صورت آرایه به وجود آورد که هنگامی بر روی دکمه کلیک می شود یک Image Box از آرایه به برنامه ضافه شود. :cry:

S.Azish
جمعه 05 اردیبهشت 1382, 13:32 عصر
اولین عضو آرایه رو باید ساخت و در زمان اجرا بقیه اعضا را با دستور Load اضافه کرد. اگر هم بخواهید یک کنترل کاملا جدید درست کنید میشه به مجموعه Controls اونو اضافه کردMe.Controls.Add "VB.Image" , "imgTest1"