PDA

View Full Version : مبتدی: پاک شده اتوماتیک یه فایل بعد از مدت زمان مشخصelenaaaaa
شنبه 31 فروردین 1392, 12:51 عصر
چگونه می توان یک فایل (با هر فرمتی txt, jpg,...) را تنظیم کرد تا پس از مدت زمان مشخص از بین برود و یا بعد از خوانده شدن به صورت اتوماتیک پاک شوند.