PDA

View Full Version : پر کردن حفره در OpenCVJalaliMehr
شنبه 07 اردیبهشت 1392, 09:53 صبح
در تصویر زیر عملیات مورفولوژی روی ماسک نهایی صورت گرفته و به صورت زیر تبدیل شده است .حالا قصد دارم حفره های داخل برگ را پر کنم وقتی که بیش از حد closing استفاده می کنم حفره ها پر میشه اما اشکال اینجاست که ریخت برگ کاملاً تغییر می کنه آیا راه حلی وجود داره برای این مشکل؟

103370

مصطفی ساتکی
شنبه 07 اردیبهشت 1392, 21:47 عصر
عملیات closing زمانی باید استفاده کنید که تغییرات در ریخت اهمیت آنچنانی برای شما نداشته باشه در این حالت وقتی با cvFindContour کنتور شکل مورد نظر را بدست آورید سپس از تابع cvDrawContour با فلگ CV_RETR_EXTERNAL استفاده جهت رسم استفاده کنید که کلیه حفره ها بدون تغییر در ریخت شکل موردنظر پر می شود.

JalaliMehr
یک شنبه 08 اردیبهشت 1392, 13:32 عصر
اگر کدم C++ باشه بجای cvFindContour چه تابعی باید بجای آن استفاده کنم ؟

مصطفی ساتکی
چهارشنبه 18 اردیبهشت 1392, 17:52 عصر
از تابع findContour که معادل cvFindContour هستش با این تفاوت که در نسخه c++ برای نگهداری نقاط از vector<vector<Point>> استفاده میشه بجای CvMemoryStorage و cvSeq.