PDA

View Full Version : چرا داده ها در پایگاه داده ثبت نمی شوند؟hogava
شنبه 21 اردیبهشت 1392, 21:10 عصر
سلام.

این کد درج من هست که از نوع linq وصل شده به پایگاه داده.

var db = new DataClasses1DataContext();
student table = new student()
{
id = int.Parse(textBox1.Text),
name = textBox2.Text,
family = textBox3.Text,
score = int.Parse(textBox4.Text)
};

db.students.InsertOnSubmit(table);
db.SubmitChanges();

dataGridView1.DataSource = db.students;

درج انجام میشه با موفقیت و توی گرید ویو هم نشان داده میشه ولی بعد از خروج از محیط برنامه و ورود دوباره اطلاعات درج شده در اجرای پیشین نمایش داده نمیشه و فقط اطلاعاتی که از قبل از طریق sql server ساختم رو نمایش می ده.

لطفا راهنمایی کنید.

hogava
دوشنبه 23 اردیبهشت 1392, 08:39 صبح
لطفا راهنمایی کنید.

mahdad sepah
دوشنبه 23 اردیبهشت 1392, 08:52 صبح
به جای db.SubmitChanges();
بذار db.Savechanges();

hogava
دوشنبه 23 اردیبهشت 1392, 09:03 صبح
مشکل حل شد. از دو تا پایگاه داده استفاده کرده بودم :خجالت: