PDA

View Full Version : جلوگيري از بسته شدن فرم جاری پس از اجرای یک پروسسarmm1388
چهارشنبه 25 اردیبهشت 1392, 11:06 صبح
با سلام
می خواهم در فرم برنامه ام ماشین حساب اجرا شود ولی وقتی این دستور را می نویسم ماشین حساب اجرا شده ولی فرم برنامه بسته می شود


Process ie = Process.Start("calc.exe");

با تشکر

0935647
چهارشنبه 25 اردیبهشت 1392, 11:30 صبح
System.Diagnostics.Process.Start(/*File to open*/);