PDA

View Full Version : مشکل در بکار بردن SqlDataReaderShahram_12
چهارشنبه 08 خرداد 1392, 09:50 صبح
با سلام به تمامی دوستان

من در برنامم برای نمایش اطلاعات از SqlDataReader به صور ت ذیل استفاذه میکنمSqlDataReader readar = Com.ExecuteReader();/QUOTE]

ولی با خطای زیر روبرو میشم نمیدونم چرا؟

[QUOTE]
No overload for method 'End ExecuteReader' or argument

Tiam121
چهارشنبه 08 خرداد 1392, 09:57 صبح
دستورت که درسته بعد از این خط که نوشتی باید از
Reader.Read();
هم استفاده کنی.
اما فکر کنم اگر از datatable یا dataset واسه کارات استفاده کنی خیلی راحتتر باشی

Shahram_12
چهارشنبه 08 خرداد 1392, 10:49 صبح
با تشکر
اما دوست خوب اینجا که میرسه خطا میگیره


SqlConnection


Sql = new SqlConnection();

Sql.ConnectionString =

@"Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=|DataDirector y|\PhoneBook.mdf;Integrated Security=True;User Instance=True";SqlCommand Com = new SqlCommand();

Com.CommandText =

"Select * From PhoneBook";

Com.CommandType =

CommandType.Text;

Com.Connection = Sql;

Sql.Open();SqlDataReader reader = Com.EndExecuteReader();

tooraj_azizi_1035
چهارشنبه 08 خرداد 1392, 23:51 عصر
شما باید از ExecuteReader استفاده کنی چیزی که در کد شماست EndExecuteReader هست که یک پارمتر از نوع IAsyncResult نیاز داره.