PDA

View Full Version : آموزش: کدام روش اتصال به پایگاه دادهsam.iran67
پنج شنبه 09 خرداد 1392, 11:12 صبح
با سلام
از بین سه روش Ado.net و Linq و Entity Framework کدام روش برای اتصال به پایگاه داده بهتر است؟ چرا؟ در ضمن چه تفاوتهایی با هم دارن؟

متشکرم..

veniz2008
پنج شنبه 09 خرداد 1392, 11:45 صبح
سلام.
به گمانم جستجو نکردید(یا خوب جستجو نکردید).
http://barnamenevis.org/showthread.php?399373-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B3&highlight=linq
http://barnamenevis.org/showthread.php?394864-%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-Entity-framwork-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F&highlight=entity
http://barnamenevis.org/showthread.php?363641-%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-entity-framework&highlight=entity
موفق باشید.

keyvan_s89
پنج شنبه 09 خرداد 1392, 12:01 عصر
Entity Framework
Microsoft هم تائید کرده