PDA

View Full Version : سوال: ارسال یک رکورد برای چاپscarfce
یک شنبه 12 خرداد 1392, 14:05 عصر
آقا یه نفر که حوصله داره اینو قشنگ و روون در حد زیردیپلم توضیح بده باید چکار کنم
دیتابیس رو با sql lite ساختم
کریستال خیلی دنگ و فنگ داره
گیج شدم

fool66
یک شنبه 12 خرداد 1392, 14:38 عصر
اول پارامتر هاتو توی کریستال بساز بعد برای ارسال پارامتر یه new بساز از کریستالت مثلا یه پارامتر به نام "Name" توی کریستالت داری به صورت زیر توی فرم می نویسی
crystalReport rep = new crystalReport();

rep.SetParameterValue("name", textBox1.Text);

crystalReportViewer1.ReportSource = rep;
crystalReportViewer1.PrintReport();