PDA

View Full Version : آموزش: چگونه از کلاس‌های Partial در برنامه‌هایمان استفاده کنیم؟in_chand_nafar
چهارشنبه 29 خرداد 1392, 11:59 صبح
فرض کنید یک کلاس پیچیده را می‌خواهید به صورت سه یا چهار نفره پیاده سازی نمایید، به طوری که هر یک از اعضای تیم قسمتی از کد کلاس را طراحی نماید. به عنوان مثال شما کلاس کار با تاریخ شمسی را در نظر بگیرید، یک نفر قرار است کد مربوط به تبدیل تاریخ میلادی به شمسی را بنویسد و نفرات بعدی جمع و تفریق تاریخ شمسی و سایر توابع را بنویسند.

بعد از اتمام کار بایستی این کدها را به صورت یکپارچه و به عنوان یک کلاس واحد تبدیل کنید. در زیر روش‌های مربوطه را ملاحظه می‌فرمایید.

روش اول : کپی کردن کدهای نوشته شده توسط هر نفر به داخل یک کلاس و تولید کلاس و فایل واحد.
استفاده از این روش باعث خواهد شد که اولا کلاس شما پیچیده شود و همین کار باعث افت خوانایی کدها و نیز مشکل‌تر شدن Maintenance آن خواهد شد. دشوار بودن انجام این کار به کنار.


روش دوم : استفاده از کلاس‌های Partial
با استفاده از کلاس‌های Partial در CSharp.NET شما خواهید توانست این کار را به سادگی و به بهترین شکل انجام دهید. هر یک از اعضای تیم کد خود را داخل یک فایل مجزا خواهد نوشت و شما همه این فایل‌ها را داخل پروژه خود اضافه کرده و از آن استفاده خواهید کرد. با یک مثال بیشتر متوجه خواهید شد. فرض کنید یک کلاس به نام Employee داریم که دارای متدهای GetName() و GetFamily() می‌باشد. هر یک از این متدها را داخل فایل‌های مجزا پیاده سازی می‌کنیم. توجه داشته باشید که اسم کلاس در هر دو فایل باید یکسان باشد. اکنون می‌توانیم با تعریف یک object از کلاس Employee به هر دو متد فوق دسترسی پیدا کنیم. ضمنا هنگام کامپایل شدن پروژ این دو فایل به صورت یک فایل واحد در خواهد آمد.


کاربرد کلاس‌ها و متدهای Partial
1. هنگام استفاده از Code Generator
2. افزایش خوانایی کدهای نوشته شده.
3. سادگی تقسیم کار در پروژه های تیمی.


در این فیلم آموزشی خواهید آموخت :
1. آشنایی با کلاس‌های Partial در سی شارپ
2. روش‌های یکپارچه سازی کدهای مجزای نوشته شده برای یک کلاس.
3. استفاده از کلاس‌های Partial


برای دانلود آموزش روی نوشته زیر کلیک کنید:
کاربرد کلاس‌ها و متدهای Partial در سی شارپ (http://www.nikamooz.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86/sql-server-vs-net/%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-csharp-net/110-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8 C-partial-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%8 7%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F.html)