PDA

View Full Version : تفاوت ارث بری چندگانه (multi inheritance) با چند ریختی (polymorphism)intel_amd
جمعه 31 خرداد 1392, 17:36 عصر
تفاوت این دو با هم چیست؟ اگر تحت یک مثال توضیح داده شه خیلی بهتره
نحوه پیاده سازی این دو در C# انگار به طور مستقیم نیست برای همین لطفا نحوه پیاده سازیشون هم در C# همراه با مثال توضیح داده شه

tooraj_azizi_1035
جمعه 31 خرداد 1392, 22:54 عصر
ارث بری چندگانه در C# ساپورت نمیشه یک کلاس میتونه فقط از یک کلاس مشتق بشه اما از بیش از یک Interface همزمان میتونه مشتق بشه.
چندریختی مربوط به این میشه که یک متد با یک نام می تونه چندین بار ظاهر بشه در تعریف یک کلاس و فقط پارامترهاش با هم در تعداد و نوع فرق داشته باشه.

intel_amd
شنبه 01 تیر 1392, 02:27 صبح
پس polymorphism بر میگرده به overide کردن متدها؟ که یک متد را با چندین مدل تعریف کنیم؟