PDA

View Full Version : جلوگیری از دیدن جداول و پروسیجر ها توسط مشتری بدون استفاده از برنامه در اسکیوال 2000mahdy.asia
چهارشنبه 02 مرداد 1392, 09:35 صبح
آیا راهی برای جلوگیری از دیدن جداول و پروسیجر ها توسط مشتری بدون استفاده از برنامه در اسکیوال 2000 وجود دارد (برای بعضی از جداول هم وجود داشته باشه کفایت می کنه)

bitasoft.ir
یک شنبه 17 شهریور 1392, 15:58 عصر
آیا راهی برای جلوگیری از دیدن جداول و پروسیجر ها توسط مشتری بدون استفاده از برنامه در اسکیوال 2000 وجود دارد (برای بعضی از جداول هم وجود داشته باشه کفایت می کنه)DENY SELECT ON table TO user

GRANT SELECT ON view TO user