PDA

View Full Version : قرار دادن فرم در بالای همه فرم هاe_programmer
دوشنبه 07 فروردین 1385, 22:46 عصر
کنترل یا کدی ندارید که بوسیله آن بتوان فرم خود را در بالای همه فرمها قرار داد طوری که حتی روی منوی start در هنگامی که باز شده هم قرار بگیرد ( یه چیزی تو مایه های always on top ) .