PDA

View Full Version : سوال: مشکل در استفاده از Linq to XML برای نمایش تعدادی از رکوردهاFirstLine
دوشنبه 18 شهریور 1392, 14:55 عصر
با سلام
یک فایل XML بصورت زیر دارم
میخوام لیست تصادفی 5 رکورد از رکوردهایی که gid=2 است را با استفاده از Linq to XML در یک memo نمایش بدهم.
لطفا راهنمایی بفرمایید.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Items>
<book>
<id>1</id>
<gid>1</gid>
<name>ITBook1</name>
</book>
<book>
<id>2</id>
<gid>1</gid>
<name>ITBook2</name>
</book>
<book>
<id>3</id>
<gid>1</gid>
<name>ITBook3</name>
</book>
<book>
<id>11</id>
<gid>2</gid>
<name>ITBook11</name>
</book>
<book>
<id>12</id>
<gid>2</gid>
<name>ITBook12</name>
</book>
<book>
<id>13</id>
<gid>2</gid>
<name>ITBook13</name>
</book>
<book>
<id>14</id>
<gid>2</gid>
<name>ITBook14</name>
</book>
<book>
<id>15</id>
<gid>2</gid>
<name>ITBook15</name>
</book>
<book>
<id>16</id>
<gid>2</gid>
<name>ITBook16</name>
</book>
</Items>

با تشکر