PDA

View Full Version : نوع تصاویر پشتیبانی شده توسط OpenCVJalaliMehr
جمعه 22 شهریور 1392, 10:46 صبح
سلام.
OpenCV کدام فرمت های تصویری را پشتیبانی می کنه؟

مصطفی ساتکی
یک شنبه 24 شهریور 1392, 09:31 صبح
از تابع getBuildInformation استفاده کنید وقتی که خروجی این تابع را چاپ کردید در بخش Media I/O مجموعه ای از کتابخانه های تصویری که پشتیبانی میشه مشخص هستش.