PDA

View Full Version : حرفه ای: استفاده از خصیصه های ایستاcyberlink
چهارشنبه 27 شهریور 1392, 22:59 عصر
لطفا نحوه استفاده از استفاده از خصیصه های ایستا را در یک رابط توضیح دهید.