PDA

View Full Version : مقداردهی کرکترهای یک متغیر stringprogramers0
جمعه 26 مهر 1392, 01:42 صبح
با سلام
من یه متغیر string دارم که میخوام کرکترهای اونو به صورت جدا از هم مقدار دهی کنم
مثال:


string Str;
int i=1;
str[2]=i;


به چه شکل باید این مشکل رو حل کنم
تشکر

drsina
جمعه 26 مهر 1392, 01:49 صبح
از آرایه استفاده کن .

string[] words = new string[20];
words[0] = "Word1";
words[1] = "Word2";
words[2] = "Word3";
words[3] = "Word4";
words[4] = "Word5";
words[5] = "Word6";
words[6] = "Word7";
words[7] = "Word8";
words[8] = "Word9";
words[9] = "Word10";
words[10] = "Word11";
words[11] = "Word12";
words[12] = "Word13";
words[13] = "Word14";
words[14] = "Word15";
words[15] = "Word16";
words[16] = "Word17";
words[17] = "Word18";
words[18] = "Word19";
words[19] = "Word20";

plus
جمعه 26 مهر 1392, 02:44 صبح
شما میتونی یک آرایه از char ایجاد کنی، عناصر آرایه رو مقدار دهی کنی و در نهایت آرایه رو به رشته تبدیل کنی

char[] charArray = new char[6];
charArray.SetValue('h', 0);
charArray.SetValue('e', 1);
charArray.SetValue('l', 2);
charArray.SetValue('l', 3);
charArray.SetValue('o', 4);
MessageBox.Show(new string(charArray));

البته معمولا برای کارهایی که مربوط به ویرایش رشته هست از کلاس StringBuilder استفاده میشه.