PDA

View Full Version : روش های گمراه کردن دیس اسمبلر هاfati63
چهارشنبه 01 آبان 1392, 23:43 عصر
از روش های گمراه کردن دیس اسمبلر ها موارد زیر میباشد دوستان بجز این روش ها کسی با روش های دیگر آشنایی دارد ؟و یا منبع معرفی کند .
1-گمراه کردن با افزایش کد
2-گمراه کردن با رمز نگاری کد
3-گمراه کردن با استفاده از ماکرو ها
4-گمراه کردن به روش ماشین مجازی
5-گمراه کردن با استفاده از چند ریختی
6-؟؟؟؟
7-؟؟؟؟