PDA

View Full Version : چگونه براساس رکوردهای خوانده شده progress bar نمایش دهیمbitcob589
سه شنبه 28 آبان 1392, 20:40 عصر
با سلام
با linq یک دستور سلکت نوشته شده است و نتیجه سلکت را در گرید ویو نمایش می دهم چگونه می توان تا زمان نمایش کل رکودها در گرید ویو با توجه به خوانده شدن رکودها progress bar را پر کنیم یعنی اگر 30% رکودها خوانده می شود 30% progress bar را پر کنیم

sajadzare
سه شنبه 28 آبان 1392, 21:19 عصر
شما باید تعداد کل رکوردها رو داشته باشی اگرکل رکوردها رو در j ذخیره کنی و یه حلقه for داشته باشی برای خوندن رکوردها که با i تغییر کنه باید این کدها رو برای تغییر پروگرس بار بنویسی


progressBarX1.Maximum = j;
progressBarX1.Value = i;
int percent = (i * 100) / j;
progressBarX1.CreateGraphics().DrawString(percent. ToString() + "%", new Font("Arial",
(float)10.25, FontStyle.Bold),
Brushes.Red, new PointF(progressBarX1.Width / 2 - 10, progressBarX1.Height / 2 - 7));

bitcob589
سه شنبه 28 آبان 1392, 22:45 عصر
شما باید تعداد کل رکوردها رو داشته باشی اگرکل رکوردها رو در j ذخیره کنی و یه حلقه for داشته باشی برای خوندن رکوردها که با i تغییر کنه باید این کدها رو برای تغییر پروگرس بار بنویسی


progressBarX1.Maximum = j;
progressBarX1.Value = i;
int percent = (i * 100) / j;
progressBarX1.CreateGraphics().DrawString(percent. ToString() + "%", new Font("Arial",
(float)10.25, FontStyle.Bold),
Brushes.Red, new PointF(progressBarX1.Width / 2 - 10, progressBarX1.Height / 2 - 7));اگر ممکن قسمت زیر توضیح دهید چگونه با خواندن هر رکود مقدار i تغییر دهیم(چگونه متوجه خوانده شدن هر رکود شویم )

حلقه for داشته باشی برای خوندن رکوردها که با i تغییر کنه

alexmcse
چهارشنبه 29 آبان 1392, 13:57 عصر
شما باید تعداد کل رکوردها رو داشته باشی اگرکل رکوردها رو در j ذخیره کنی و یه حلقه for داشته باشی برای خوندن رکوردها که با i تغییر کنه باید این کدها رو برای تغییر پروگرس بار بنویسی


progressBarX1.Maximum = j;
progressBarX1.Value = i;
int percent = (i * 100) / j;
progressBarX1.CreateGraphics().DrawString(percent. ToString() + "%", new Font("Arial",
(float)10.25, FontStyle.Bold),
Brushes.Red, new PointF(progressBarX1.Width / 2 - 10, progressBarX1.Height / 2 - 7));عزیز این کدها را در چه رویدادی بنویسیم؟

bitcob589
جمعه 01 آذر 1392, 00:34 صبح
چگونه می توان تعداد رکود خوانده شدن دیتابیس شمارش کرد

sajadzare
جمعه 01 آذر 1392, 12:01 عصر
عزیز این کدها را در چه رویدادی بنویسیم؟


در بدنه حلقه for نوشته میشه حلقه هم باید با متغیر i تغییر کنه البته اگر از پروگرس بار خود ویژوال استودیو استفاده میکنید اون X دیگه نداره progressbar1.value میشه نه prgressbarX1.value

sajadzare
جمعه 01 آذر 1392, 12:11 عصر
چگونه می توان تعداد رکود خوانده شدن دیتابیس شمارش کرد

اگر تعداد رکوردهای جدولتون رو دارید که در شرط حلقه میذارید تا زمانی که i کوچکتر یا مساوی اون هست حلقه ادامه پیدا کنه... اگر هم تعدادشو ندارید از حلقه while استفاده کنید. و تا زمانی که این حلقه true بود ادامه پیدا کنه. هر وقت هم که رکوردی پیدا نشد مقدار false رو درون حلقه بذارید از حلقه میاد بیرون. برای تغییر i هم میتونید قبل از شروع حلقه یه متغیر int i با مقدار اولیه 0 بسازید و بعد از خوندن رکورد و قبل از نشون دادن progress bar یه مقدار بهش اضافه کنید i+=1 .... ولی چون مقدار ماکزیمم پروگرس بار رو نداریم نمیدونم چطور میشه درصد پیشرفت رو نشون داد. ... بهتره سعی کنی مقدار کل رکوردهاتو از طریق کد نویسی قبل از شروع حلقه پیدا کنی. از دوستان دیگه کمک بگیر من در زمینه دیتابیس اطلاعات زیادی ندارم.

bitcob589
جمعه 01 آذر 1392, 13:31 عصر
دستورات که در پست 2 بود در حلقه for گذاشتم در progress bar درصد خوانده شدن اطلاعات نمایش می دهد اما اطلاعات درون گرید ویو زمانی شروع نمایش داده می شود که progress bar به 50% رسیده است در نظر دارم زمانی که10% رکودهای دیتابیس خوانده شده است به اندازه همان 10% اطلاعات در گرید گریدویو نمایش داده شود (با توجه به نمایش اطلاعات در گرید ویو به همان اندازه progress bar را نمایش دهیم )