PDA

View Full Version : سوال: معادل CheckBoxList در DataBaseاوبالیت به بو
دوشنبه 04 آذر 1392, 12:41 عصر
دروود بر شما

فرض کنید من یک جدول دارم به نام سازمان های ذیربط که دارای 2 فیلد کد سازمان و نام سازمان است.

حال فرض کنید یک جدول اصلی دارم به نام بخش نامه ها که این سازمان های ذیربط به نوعی باید کلید خارجی این جدول باشد. زیرا هر بخش نامه باید به سازمان ذیربط مرتبط شود.

حال فرض کنید در هنگام ثبت یک نامه، باید از یک CheckBoxList که به جدول سازمان ها متصل است مواردی انتخاب شوند (ممکن است بیش از یک مورد زیرا یک نامه لزوما مربوط به یک سازمان نیست و می تواند به بیش از یک سازمان مرتبط گردد).
با این توضیحات در جدول اصلی نامه ها من فیلد سازمان ذیربط را چطور در نظر بگیرم تا این موارد به راحتی قابل کنترل باشد:

1- وقتی یک نامه به چندین واحد ذیربط زده می شود قابل پیگیری باشد.
2- نامه های هر سازمان را بتوان مشاهده نمود.
3- وقتی یک سازمان حذف شد، در جدول نامه ها، معادل آن سازمان نیز حذف گردد.

به نظر شما باید 2 جدول در نظر بگیرم برای این کار یا خیر؟

اوبالیت به بو
دوشنبه 04 آذر 1392, 17:55 عصر
این کار درسته که یک جدول اصلی به نام سازمان ها، یک جدول به نام نامه ها و یک جدول به نام ارجاع ها داشته باشیم؟ بدیهی است که عملیات Insert باید Transaction باشد.


این سناریو پیاده سازی درست است؟

plus
دوشنبه 04 آذر 1392, 20:53 عصر
بله باید سه جدول داشته باشید.شما یک رابطه n به n دارید...یک سازمان میتونه چند نامه داشته باشه و یک نامه میتونه به چند سازمان بره..بنابراین نیاز به یک جدول واسط دارین که یک فیلد اون، ID سازمان هست و یک فیلد دیگه ID بخش نامه...