PDA

View Full Version : استفاده از $_SESSIONp30online
یک شنبه 15 دی 1392, 01:15 صبح
دوستان چرا وقتی از دو تا $_SESSION استفاده می کنم و می خواهم شرط بگذارم خطا میده؟اولی خطا نمیده به دومی میده

saeidpsl
یک شنبه 15 دی 1392, 01:31 صبح
خطا رو بنویس

p30online
یک شنبه 15 دی 1392, 01:38 صبح
این را در یک صفحه دیگر نوشتم و اینکلود کردمif($_POST['password1'] != $_POST['password2'] )
{
$_SESSION['y']='n';
header('location:../index.php');
}


با این یکیif($qry)
{
$_SESSION['s']='y';

}و این دستورات پائین هم صفحه اصلی است که به if دومیه خطا میده<?php

if($_SESSION['y']=='n')
{
echo "رمز عبور اشتباه وارد شده است";
}

if( $_SESSION['s']='y')
{
echo "اطلاعات وارد شده است";
}?>

saeidpsl
یک شنبه 15 دی 1392, 01:42 صبح
if( $_SESSION['s']='y')
یه = جا مونده

if( $_SESSION['s']=='y')

p30online
یک شنبه 15 دی 1392, 01:45 صبح
نه مال این نیست

saeidpsl
یک شنبه 15 دی 1392, 02:03 صبح
خوب شاید
$_SESSION['s'] اصلا ست نشده

اینو چک کن


if(isset($_SESSION["s"]) ){

if( $_SESSION['s']=='y')
{
echo "اطلاعات وارد شده است";
}

}

trasilver
یک شنبه 15 دی 1392, 12:52 عصر
اروری که میده رو هم بذارید تا بشه فهمید از چیه.