PDA

View Full Version : الگوریتم وارشالsiyahpoosh1
یک شنبه 03 اردیبهشت 1385, 10:59 صبح
اگ میشه الگوریتم وارشال را به زبان پاسگال بنویسید.

ghafoori
یک شنبه 03 اردیبهشت 1385, 14:23 عصر
این برنامه را امتحان کنید n تعداد ردیفهاست


program varshal;
const n=4;
var t:array[1..n,1..n]of byte;
a,b,c:byte;
begin
for a:=1 to n do
begin
for b:=1 to n do
read(t[a,b]);
writeln;
end;
for a:=1 to n do
for b:=1 to n do
if t[b,a]=1 then
for c:=1 to n do
if t[a,c]=1 then
t[b,c]:=1;
for a:=1 to n do
begin
for b:=1 to n do
write(t[a,b]);
writeln;
end;
end.
:لبخند:

mohandese_hiclass
یک شنبه 03 اردیبهشت 1385, 17:55 عصر
اگ میشه الگوریتم وارشال را به زبان پاسگال بنویسید.

دوست عزیز اینجا واسه رفع اشکاله نه واسه انجام تکالیف شما

sentiment
جمعه 18 اردیبهشت 1388, 15:47 عصر
سلام؛
من این الگوریتم را به زبان پاسکال، از اینجــــا (http://upload.iranblog.com/1/1210782150.zip)با حجم فوق العاده کم گرفتم.
دسترسی به محیط پاسکال برای اینکه کد نوشتن برنامه را بدست بیارم را ندارم.
میشه یکی از محیط پاسکل کد این برنامه را برای من کپی کنه؟

تا فردا احتیاجش دارم.

سپاس/

sentiment
شنبه 19 اردیبهشت 1388, 02:25 صبح
اینم از الگوریتم وارشال، نوشه شده با برنامه پاسکال.
همون بالایی هست که لینکش رو گذاشتم، فقط یه کمی دست کاریش کردم.

Program Warshall;

var

matrix:array[1..40, 1..40] of integer;
i,j,k,e, m,n:integer;

Begin

writeln(' Please Enter Number Of Rowe And Cloumn:');
readln(a);
writeln('---------------');
writeln;


for i:=1 to e do
begin

writeln (' Enter Number ',i,' Of Row:');
for j:=1 to e do

readln(matrix[i,j]);
writeln('----------');
writeln;

end;

for k:=1 to e do
begin

writeln ('W:',k);

for i:=1 to e do

if matrix[i,k]=1 then
begin
for j:=1 to e do
if matrix[k,j]=1 then

matrix[i,j]:=1;

end;

for m:=1 to e do
begin
if m<>1 then
begin

writeln;
writeln;

end;

for n:=1 to e do
begin

write(' ',matrix[m,n],' ' );

end;

end;
writeln;
writeln;
readln;

end;

End.

piryaii
چهارشنبه 06 بهمن 1389, 12:52 عصر
دوستان عزیز
می شه در زمینه زیر به من کمک کنید؟

----

با استفاده از يك زبان برنامه نويسي ويژوال برنامه اي بنويسيد كه ماتريسي را از ورودي دريافت كرده و الگوريتم
وارشال را براي به دست آوردن بستار متعدي روي آن اعمال كند.
هر زباني ويژوال مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. 
محيط برنامه نويسي مي تواند ويندوز و يا لينوكس باشد. 
به اندازه كافي باشد. (comment) برنامه بايد داراي توضيحات 
بايد در برنامه نشان داده شوند. P,Q مراحل الگوريتم وراشال به همراه مجموعه هاي 
ابعاد ماتريس دلخواه است و در ابتدا از كاربر پرسيده مي شود.

piryaii
جمعه 08 بهمن 1389, 15:18 عصر
دوستان واقعاً اینجا کسی نیست به داد من برسه؟!