PDA

View Full Version : مبتدی: تبدیل این کد J# به سی شارپaliramazani
چهارشنبه 28 اسفند 1392, 23:29 عصر
set.get_Tables().get_Item(0).get_Rows().get_Item(k ).get_Item("huodaoId").ToString())


کد سی شارپ این چی میشه؟

Rejnev
چهارشنبه 28 اسفند 1392, 23:53 عصر
خودش میشه!
فقط آخرش یک سمی کولون (;) نیازه.
ضمنا در سی شارپ آرایه ها با براکت ] [ آدرس دهی میشن
مثلا

a.items[1].ToString();

aliramazani
پنج شنبه 29 اسفند 1392, 00:04 صبح
مشکل سمی کالون نیست.
من یه برنامه را به زبان سی شارپ برگردوندم منتها یک سری کدها را ایراد میگیره و اشتباه مینویسه.
مثل این کد:

tb.set_text;
که سی شارپش اینطوریه:

tb.text;

من چندتا مشکل در این حد دارم. به قول خودتون براکت به جای پرانتز و ..
شما میتونید کمک کنید تا کدها را بزارم؟

aliramazani
پنج شنبه 29 اسفند 1392, 00:09 صبح
کد زیر را شما اصلاح کن بی زحمت چون من نمیدونم دقیقا باید چی با جای چی نوشته بشه"

DataSet set;
int num = int.Parse(set.get_Tables().get_Item(0).get_Rows(). get_Item(0).get_Item(0).ToString());
اصلا این کد چی میگه؟

Mousavmousab
پنج شنبه 29 اسفند 1392, 01:41 صبح
نهایتاٌ یک رشته را به integer پارس می کنه

aliramazani
پنج شنبه 29 اسفند 1392, 10:46 صبح
این کد سینتکس ارور داره. یکی درستش را بنویسه.

aliramazani
شنبه 02 فروردین 1393, 23:31 عصر
کد به زبان j# هستش

rahnema1
یک شنبه 03 فروردین 1393, 10:54 صبح
این را بذارید

System.Data.DataSet ds;
int num =int.Parse( ds.Tables[0] .Rows[0]["huodaoId"]. ToString());

aliramazani
سه شنبه 05 فروردین 1393, 17:36 عصر
این کد j# به c3 چی میشه؟


str2 == set.get_Tables().get_Item(0).get_Rows().get_Item(j ).get_Item(1).ToString()

تا یه جاش را خودم تونستم ولی کاملش را نمیدونم. یعنی از .get_Item(j).get_Item(1) را نفهمیدم چیشه.

set.Tables[0].Rows

rahnema1
سه شنبه 05 فروردین 1393, 21:05 عصر
از دیتاست set جدولها را در نظر بگیر
جدول صفر را در نظر بگیر
سطرهای جدول را در نظر بگیر
از بین سطرها سطر j را در نظر بگیر
از بین ستون های موجود در اون سطر ستون 1 را انتخاب کن
یعنی از جدول صفر سلول با شماره سطر j وشماره ستون 1 را انتخاب کن

aliramazani
جمعه 08 فروردین 1393, 13:51 عصر
میشه کدشو بنویسید؟

rahnema1
جمعه 08 فروردین 1393, 14:28 عصر
فکر کنم مشکل از set باشه به جای set یک اسم دیگه بذارید همون طور که در پست قبلی من اسم ds را گذاشتم

str2 == ds.Tables[0] .Rows[j][1]. ToString();

aliramazani
جمعه 08 فروردین 1393, 21:58 عصر
این کد چی میشه؟ به سی شارپ

c.get_parameters().get_item().set_value();

rahnema1
جمعه 08 فروردین 1393, 22:24 عصر
این کد چی میشه؟ به سی شارپ

c.get_parameters().get_item().set_value();

معما طرح می کنید؟
این c چیه؟

aliramazani
جمعه 08 فروردین 1393, 22:50 عصر
این کد چی میشه؟ به سی شارپ

c.get_parameters().get_item().set_value();

ببخشید.
c یا command

کدش این بود:
if (this.IDBLinkType == 1)
{
OleDbTransaction transaction = this.conn.BeginTransaction();
try
{
OleDbCommand command = new OleDbCommand(procname, this.conn);
command.Transaction=transaction;
command.CommandType=0;
for (int i = 0; i < para.GetLength(0); i++)
{
command.Parameters.Add(para[i, 0], this.GetOleDbType(int.Parse(para[i, 1])), int.Parse(para[i, 2]));
command.get_Parameters().get_Item(para[i, 0]).set_Value(value[i]);
}
command.ExecuteNonQuery();
transaction.Commit();
}
catch (Exception exception)
{
transaction.Rollback();
throw new Exception(exception.Message);
}
}