PDA

View Full Version : ذخیره تصاویر Picturebox با هر فرمت- دانلود کنیدFarhad-Csharp
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1385, 06:50 صبح
به نام خدا
سلام دوستان
امیدوارم به دردتون بخوره.

Farhad-Csharp
شنبه 16 اردیبهشت 1385, 05:22 صبح
کسانی که در مورد ذخیره تصاویر ناله میکردن نظری ندارن؟!

Mehrafrooz
شنبه 16 اردیبهشت 1385, 05:33 صبح
استفاده کردیم ، دستت در نکنه .

Farhad-Csharp
سه شنبه 19 اردیبهشت 1385, 04:47 صبح
انجام وظیفه کردیم.

Milad Mohseny
سه شنبه 19 اردیبهشت 1385, 15:14 عصر
خیلی ممنون خیلی کار راه انداز بود .