PDA

View Full Version : تصحیح برگه های چهار گزینه ای در متلبmatcode.ir
شنبه 13 اردیبهشت 1393, 10:56 صبح
در این پروژه نحوه بررسی برگه های کنکوری یا چهار گزینه ی با استفاده از الگوریتم پارتیشن بندی پیاده سازی شده برای دریافت پروژه به سایت زیر مراجعه کنید :


http://www.matcode.ir