PDA

View Full Version : سوال: متن سرستون دیتاگریدویو در یک خطforodo
جمعه 02 خرداد 1393, 13:35 عصر
سلام
من با کد زیر تمام متنهای داخل سلولهای دیتاگریدویو رو در یک خط قرار می دم و سلول هم به اندازه بزرگترین متن در اون ستون باز می شه ولی چطوری می تونم سرستون رو اینکارو انجام بدم:
dgvEditPersonalNew.Columns["Levels"].HeaderText = "سطح دسترسی";
dgvEditPersonalNew.Columns["Levels"].AutoSizeMode = DataGridViewAutoSizeColumnMode.AllCells;
http://up.iranfilm125.com/images/22696355105056626797.jpg

rayson
جمعه 02 خرداد 1393, 15:52 عصر
سلام
فکر کنم شما چنین کاری میخواید انجام بدید.:متفکر:

this.dgvEditPersonalNew.ColumnHeadersDefaultCellSt yle.WrapMode = DataGridViewTriState.False;

موفق باشید