PDA

View Full Version : جایگزینی عناوین فارسی با عناوین لاتین در یک فایل تکستabolfazlnabavi
سه شنبه 06 خرداد 1393, 11:34 صبح
سلام یک فایل تکست داریم با 2 ستون : ستون اول نام افراد به فارسی (نام افراد در ردیف های مختلف تکرار شده است) ستون دوم نام فیلم ها به فارسی(نام فیلم ها در ردیف های مختلف تکرار شده است) می خواهیم در این فایل نام افراد و فیلم ها را با عناوین لاتین ( مثلا علی : A1- محمد:A2 .......فیلم1 : F1- فیلم 2 :F2 ......) تغییر دهیم . لطفا با توجه به 2 حالت زیر راهنمایی نمایید: 1- لیستی از نام افراد و فیلم ها نداریم و تهیه آن از روی فایل ممکن نیست(تعداد رکوردها بسیار زیاد می باشد): برنامه نام افراد و نام فیلم ها را شناسایی کند و به هر کدام یک عنوان(متغیر) لاتین نسبت دهد و این تغییرات در فایل اصلی اعمال شود و در فایل تکست دیگری این انتساب ها را مشخص نماید 2- لیستی از نام افراد و فیلم ها داریم : (در قالب یک فایل تکست 2 ستون دیگر) : انجام مراحل بالا به غیر از شناسایی نام افراد و نام فیلم ها تشکر