PDA

View Full Version : سلکت از بانک داده بطوری که از ردیفهای مشابه فقط یک ردیف انتخاب شود...shahryari
چهارشنبه 07 خرداد 1393, 10:00 صبح
سلام
فرض کنید یکه جدول داریم دارای رکوردهای زیر است:
6009
6009
6009
1220
1220
1200
1200
1200
3000
3000
3000
3000
3000


حال من میخواهم با دستور سلکت ، از ردیف های مشابه یک ردیف را انتخاب کند و برود به رکورد بعدی یعنی از رکوردهای بالا ، سلکت زیر را انجا دهد

6009
1220
1200
3000

خاطر نشان میکنم که تعداد رکورد ها بیش از صد هزار رکورد است بس روشهایی مثل استفاده ار حلقه منتفی است
با تشکر از دوستان

mojtaba0912433
چهارشنبه 07 خرداد 1393, 10:11 صبح
SELECT DISTINCT column_name
FROM table_name