PDA

View Full Version : راهنمایی در مورد ارایه 2 بعدیeletcomp
سه شنبه 13 خرداد 1393, 20:36 عصر
با سلام بر عزیزان
من میخوام 12 عدد از ورودی بگیرم و در اریه 3 در4 وارد کنم!!
الان مشکل این کد چی هست؟؟؟ درس ت کار نمی کند!!
int[,] a= new int[3, 4];for (int i = 0; i < 3; i++)
{
for (int j = 0; j < 4; j++)

{
a[i, j] = int.Parse(Console.ReadLine());


Console.Write(a[i, j] + "\t");
}
Console.WriteLine();
Console.ReadKey();

سپاس

CsharpNevisi
سه شنبه 13 خرداد 1393, 22:15 عصر
بلاک حلقه اولو نبستی :لبخند:

اینو ببین :
int[,] a = new int[3, 4]; for (int i = 0; i < 3; i++)
{
for (int j = 0; j < 4; j++)
{
a[i, j] = int.Parse(Console.ReadLine());
}
}
for (int i = 0; i < 3; i++)
{
for (int j = 0; j < 4; j++)
{
Console.Write(a[i, j] + "...");
}
}
Console.WriteLine();
Console.ReadKey();

eletcomp
چهارشنبه 14 خرداد 1393, 11:08 صبح
ممنون: دوست عزیز: ولی چرا خروجی را به صورت ارایه ی 2 در3 نشان نمی دهد!!! یعنی چرا اعداد پشت سر هم نشان می دهد!!! مدل اش همینطوری هست؟؟؟
سپاس

aliagamon
چهارشنبه 14 خرداد 1393, 11:53 صبح
اینطوری خروجیتونم درست میشه :

int[,] a = new int[3, 4];
for (int i = 0; i < 3; i++)
{
for (int j = 0; j < 4; j++)
{
a[i, j] = int.Parse(Console.ReadLine());
}
}
Console.Clear();
for (int i = 0; i < 3; i++)
{
for (int j = 0; j < 4; j++)
{
Console.Write(a[i, j] + " ");
}
Console.WriteLine();
}
Console.WriteLine();
Console.ReadKey();