PDA

View Full Version : پشنهادیی برای انتخاب فیلدهای پایگاههاJavanSoft
پنج شنبه 11 دی 1382, 14:04 عصر
با وجود طیف گسترده ای از انواع متغیر های پیشنهادی ، بالشخصه پیشنهاد می کنم از انواع زیر استفاده کنید
N (عددی): برای کلید ها ، مبالغ ، اعداد (صحیح و اعشاری )و غیره

A(کارکتری) : نام ، فامیل ، تاریخ ، ساعت ، نام عکس ، نام فایل توضیحی و غیره (اصولا فکر میکنم هر چیزی را که با Alphabetic تعریف قدرت خوبی برای کنترل خواهیم داشت به شرط اینکه محدوده طول را درست تعریف کنیم مثلا تاریخ را A(10) یا نام عکس را بدون مسیر A(30))

(عددی اتوماتیک)+ : کلید های مرتب که نیازی به نمایش ندارند و فقط ترتیب رکورد ها را برحسب انها می توان مرتب نمود

(منطقی)L : فیلدهایی که یا درست یا نادرست یا تعیین نشده هستند مانند جنسیت


نکات مهم در نام فیلد ها
a.در نام فیلدها فاصله بکار نبرید
b.نام فیلدها را فارسی ننویسید
c.سعی کنید یک قاعده ثابت برای نامگذاری فیلدها پیدا کنید مثلا "TellNumber"
d.فیلدهای عددی که با انها محاسبه انجام نمی دهید بصورت Aدر نظر بگیرید
e.سعی کنید از Reserve Wordها استفاده نکنید مثلا Date / Table / IF بجای ان از OutDate / InTable / IFMale استفاده کنید