PDA

View Full Version : سوال: ارسال اطلاعات comboBox به جدول با شرط نوع داده tinyintIran58
شنبه 24 خرداد 1393, 18:07 عصر
سلام
من در جدول مورد نظر داده خودم را tinyint انتخاب کرده ام اما نمی دانم چطوری بایدمقدار اطلاعات داخل comboxخودم که کلید خارجی است را به جدول مرود نظرم انتقال بدهم برای داده int با کد زیر مشکلم را حل می کردم اما برای tinyint نمی دانم چکار کنم
add.Supplier_fk = Convert.ToInt32(cbSupplier.SelectedValue);

alireza_s_84
شنبه 24 خرداد 1393, 18:39 عصر
سلام
من در جدول مورد نظر داده خودم را tinyint انتخاب کرده ام اما نمی دانم چطوری بایدمقدار اطلاعات داخل comboxخودم که کلید خارجی است را به جدول مرود نظرم انتقال بدهم برای داده int با کد زیر مشکلم را حل می کردم اما برای tinyint نمی دانم چکار کنم
add.Supplier_fk = Convert.ToInt32(cbSupplier.SelectedValue);


tinyint برابر byte میباشد

Iran58
شنبه 24 خرداد 1393, 19:44 عصر
سلام
می دانم اما نمی دانم چطوری درcombox استفاده کنم
اگر با کد می توانید توضیح بدهید

alireza_s_84
شنبه 24 خرداد 1393, 20:21 عصر
سلام
می دانم اما نمی دانم چطوری درcombox استفاده کنم
اگر با کد می توانید توضیح بدهید
(byte)cbSupplier.SelectedValue;