PDA

View Full Version : سوال: like در ifقله بلند
جمعه 30 خرداد 1393, 18:09 عصر
سلام
دوستان فرض کنید که من زیر رشته ab را در textBox1 برای جستجو وارد می کنم که نتیجه abandon بر می گرده و در datagridview ثبت و نشان داده می شود.
حالا من روی سطری از این datagridview کلیک می کنم تا این abandon روی یک richtexbox ثبت بشه اما می خوام با استفاده از شرط زیر، label5، سبز بشه تا معلوم بشه که در abandon، زیر رشته ab وجود داشته است.
private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
{
richTextBox_MWE.Text = dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[0].Value.ToString();
if ("richTextBox_MWE.Text like '%" + textBox1.Text + "%'")
{
label5.BackColor = Color.Green;
}
}

forodo
جمعه 30 خرداد 1393, 19:03 عصر
سلام
RichTextBox.Text.Contain(TextBox1.Text);

قله بلند
جمعه 30 خرداد 1393, 19:43 عصر
سلام
ممنون از پاسختون
من این رو تست کردم و دیدم که مثلاً وقتی عدد 1 رو جستجو می کنم، 11 رو هم حساب می کنه در حالیکه اگر من عدد 1 رو در textBox1 می زنم، فقط باید برچسب هایی سبز شوند که حاوی فقط عدد 1 هستند نه 11 و نه 31 و نه 12 و ...

forodo
جمعه 30 خرداد 1393, 19:58 عصر
سلام
ممنون از پاسختون
من این رو تست کردم و دیدم که مثلاً وقتی عدد 1 رو جستجو می کنم، 11 رو هم حساب می کنه در حالیکه اگر من عدد 1 رو در textBox1 می زنم، فقط باید برچسب هایی سبز شوند که حاوی فقط عدد 1 هستند نه 11 و نه 31 و نه 12 و ...
می تونید دورش بزنید.
تعداد کاراکترهای وارد شده در تکست باکس رو ببینید چنده و از همون متد Contain استفاده کنید و ببینید اگر تعداد کاراکترهای پیدا شده برابر تعداد کاراکترهای تکست باکس بود اونموقع دستورات رو انجام بده.

قله بلند
جمعه 30 خرداد 1393, 20:27 عصر
می شه کدش رو بنویسید؟ چون contain، بولین بر می گردونه. من چه طوری تعداد کاراکترها رو با هم مقایسه کنم؟

forodo
جمعه 30 خرداد 1393, 21:22 عصر
می شه کدش رو بنویسید؟ چون contain، بولین بر می گردونه. من چه طوری تعداد کاراکترها رو با هم مقایسه کنم؟
string[] ali = textBox1.Text.Split(' ');
foreach (string s in ali)
{
if (s.Contains("1") && s.Length == 2)
{
MessageBox.Show(s);
}
}
شما به جای "1" بنویسید TextBox1.Text و به جای 2 بنویسید TextBox1.Text.Length

قله بلند
جمعه 30 خرداد 1393, 22:23 عصر
دستتون درد نکنه. عالی بود :تشویق:

فقط من یک جایگزینی رو انجام دادم:


string[] ali = richTextBox_MWE.Text.Split(' ');