PDA

View Full Version : سوال: دسترسی به بعضی از خواص عناصر در user controlmorteza_1234m
یک شنبه 08 تیر 1393, 22:33 عصر
سلام .
من یک user control طراحی کردم که دارای عنصر image ,text,... هست . در کلاس user control همچنین چیزی دارم .

string srcNews;
string titleNews;
int idNews;
string textNews;

public string TextNews
{
get { return textNews; }
set { textNews = value; }
}

public int IdNews
{
get { return idNews; }
set { idNews = value; }
}public string TitleNews
{
get { return titleNews; }
set { titleNews = value; }
}

public string SrcNews
{
get { return srcNews; }
set { srcNews = value; }
}
دارم از این یوزر کنترل استفاده می کنم همه چیز عادیه فقط یک چیزی رو متوجه نمی شم . من یک نمونه از این یوزر کنترل استفاده می سازم و به تمام این property ها دسترسی دارم و می تونم براشون مقدار ست کنم .
سوال : چگونه می توان این property ها رو به عناصر و صفات انها بدم . برای مثال SrcNews به src یک img اشاره داره و آد رس یک عکس رو می دم بهش ولی چگونه به src تگ img ربطش بدم رو نمی دونم .
فرض کنید کنترل img من به صورت زیر هست :

<img id="imgNews" src="Images/twitter-256.png" />
مقداری که اکنون داره موقته برای تست ولی می خوام از طریق پروژه خودم و بیرون یوزر کنترل مقدار دهی کنم این خاصیت رو .
ممنون می شم کمک کنید .
با تشکر

morteza_1234m
دوشنبه 09 تیر 1393, 13:53 عصر
کسی نمی تونه کمک کنه ؟

morteza_1234m
پنج شنبه 12 تیر 1393, 10:48 صبح
خیلی ساده بود و از سادگی نمی فهمیدم چه کار کنم !!

string usernameSenderComment;

public string UsernameSenderComment
{
get { return usernameSenderComment; }
set { usernameSenderComment = value;
lblUserNameSendComment.Text = usernameSenderComment.ToString();
}
}