PDA

View Full Version : مشکل در تعداد چرخش حلقه در نمایش عدد تصادفیshamir
دوشنبه 09 تیر 1393, 14:24 عصر
با سلام من می خواهم یک عدد 4 رقمی تصادفی بدون تکرار نمایش دهد و می خواهم مثلا با یک دور به جواب برسد با دورش ثابت باشد مثلا همیشه با 3 دور به جواب برسد الان در کد زیر یک بار با 1 دور می رسد یک بار با 6 دور و ثابت نیست لطفا راهنمایید کنید با همین دستورها


Random NUmber = new Random();
int Num1, Num2, Num3, Num4;
int Index = 0;
do
{
Num1 = NUmber.Next(0, 10);
Num2 = NUmber.Next(0, 10);
Num3 = NUmber.Next(0, 10);
Num4 = NUmber.Next(0, 10);
Index++;

} while (Num1==Num2||Num1==Num3||Num1==Num4||Num2==Num3||N um2==Num4||Num3==Num4);
Console.WriteLine("{0}{1}{2}{3}",Num1,Num2,Num3,Num4);
Console.WriteLine(Index);
Console.ReadKey();

shamir
دوشنبه 09 تیر 1393, 19:23 عصر
با سلام من می خواهم یک عدد 4 رقمی تصادفی بدون تکرار نمایش دهد و می خواهم مثلا با یک دور به جواب برسد با دورش ثابت باشد مثلا همیشه با 3 دور به جواب برسد الان در کد زیر یک بار با 1 دور می رسد یک بار با 6 دور و ثابت نیست لطفا راهنمایید کنید با همین دستورها


Random NUmber = new Random();
int Num1, Num2, Num3, Num4;
int Index = 0;
do
{
Num1 = NUmber.Next(0, 10);
Num2 = NUmber.Next(0, 10);
Num3 = NUmber.Next(0, 10);
Num4 = NUmber.Next(0, 10);
Index++;

} while (Num1==Num2||Num1==Num3||Num1==Num4||Num2==Num3||N um2==Num4||Num3==Num4);
Console.WriteLine("{0}{1}{2}{3}",Num1,Num2,Num3,Num4);
Console.WriteLine(Index);
Console.ReadKey();
منظورم از ثابت این است که تعداد دوری که حلقه می زند تا به عدد برسد در کد من ممکن است همان بار اول به جواب برسد ولی ممکن است اعداد یکی باشند و باعث شود حلقه تکرار شود تا به جواب برسد یک پروژه دارم که از لحاظ بهینه بودن خواسته اند با حداقل دور به جواب برسد