PDA

View Full Version : سوال: ایراد ناگهانی برنامه به تصویر روی دکمه ها و picturebox روی فرمقله بلند
چهارشنبه 11 تیر 1393, 05:10 صبح
با سلام
نمی دونم چرا برنامه یک دفعه ای شروع کرد به ایراد از backgroundimage های دکمه ها و پیغام عدم یافتن اونها رو در بخش منابع داد.
مجبور شدم که عکس پشت زمینه دکمه ها رو حذف کنم و در رویداد load فرم این رو جایگزین کنم ولی هیچ تصویری نشون داده نمی شه.
من تصاویر را در پوشه Image و در پوشه Debuge گذاشته ام.

واقعاً شکه شدم چون نمی دونم چرا این ایرادها رو می گیره در صورتی که تصاویر موجود هستند.


button_S_EW.BackgroundImage = (System.Drawing.Image)(Properties.Resources.Listen Icon);

قله بلند
چهارشنبه 11 تیر 1393, 20:21 عصر
خدا رو شکر اینجوری حل شد


private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
pictureBox1.Image = Image.FromFile(@"Image\504.bmp");
pictureBox1.Location = new Point(12, 12);
pictureBox1.Size = new Size(140, 135);
this.Controls.Add(pictureBox1);
button_S_EW.Image = Image.FromFile(@"Image\ListenIcon.gif");
button1_S_Code.Image = Image.FromFile(@"Image\ListenIcon.gif");